Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zawiadomienie o konsultacjach:w sprawie ustalenia wysokości stawek za usunięcie pojazdu z drogi...
Zawiadomienie o konsultacjach:w sprawie ustalenia wysokości
stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym, oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
13.09.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społkecznych w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.
Zawiadomienie o konsultacjach społkecznych w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów
niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.
06.09.2017 więcej
Zawiadomienie: konsultacje społeczne w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w roku 2017
Konsultace społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2017.
21.04.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych: dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w
sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
24.02.2017 więcej
Zawiadomienie: konsultacje społeczne w sprawie rozkładuu godzin pracy aptek w roku 2017
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2017.
17.02.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych
W sprawie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na
terenie Powiatu Mikołowskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
19.01.2017 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych: Rozkład godzin pracy aptek 2017
ZAWIADOMIENIE Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach
społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Mikołowskiego na rok 2017.
16.11.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach: „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Ogłoszenie o konsultacjach: „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017”
11.10.2016 więcej
Konsultacje spłeczne: usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie.
Starosta Mikołowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji
projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie
uchwalenia na rok 2017 wysokości stawek opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie
09.09.2016 więcej
UCHWAŁA RADY POWIATU w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
UCHWAŁA RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Mikołowskiego na rok 2016
03.08.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się